GDPR

Privacy verklaring

vzw De Vrijwilligers van Brussel 1830


Vanzelfsprekend respecteren de Vrijwilligers van Brussel 1830 vzw de privacywetgeving ter zake.
Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

 

Hoe verzamelt onze vzw persoonlijke gegevens?

 

 • De Vrijwilligers van Brussel 1830 verzamelen enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een ontmoeting, een uitwisseling van gegevens (bijvoorbeeld visitekaartjes of e-mails), inschrijvingen voor activiteiten van onze vzw of een overschrijving naar één van onze rekeningnummers.

 

Welke persoonlijke gegevens verwerkt onze vzw?

 

 • De Vrijwilligers van Brussel 1830 verzamelen enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn om een vlot contact mogelijk te maken tussen onze partners en/of allen die onze vzw een warm hart toedragen.
 • Afhankelijk van uw verhouding met de Vrijwilligers van Brussel 1830 verzamelen wij verschillende types van persoonsgegevens, die steeds tot het strikte minimum beperkt blijven. In functie van het contact verzamelen wij volgende gegevens:

 

 • Naam
 • Voornaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Gemeente
 • Land
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • BTW / Ondernemingsnummer

 

Wanneer en waarom verwerken de Vrijwilligers van Brussel 1830 persoonlijke gegevens?

 

 • De Vrijwilligers van Brussel 1830 verwerken deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
  • Om u te kunnen uitnodigen op onze activiteiten;
  • Om u de foto’s te kunnen doorsturen, welke getrokken werden tijdens evenementen die wij organiseerden of waaraan de Vrijwilligers van Brussel 1830 hebben deelgenomen;
  • Om u, indien het geval zich zou voordoen, te kunnen terugbetalen of om een gevraagde betaling te kunnen uitvoeren;
  • Om de door de wet bepaalde formaliteiten te kunnen uitvoeren of om specifieke documenten te kunnen invullen (bijvoorbeeld voor het aanvragen van subsidies).

 

Hoe behandelen de Vrijwilligers van Brussel 1830 persoonlijke gegevens?

 

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. Een bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst:

  • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden
 • Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden.

 

Hoe lang bewaren de Vrijwilligers van Brussel 1830 persoonlijke gegevens?

 

 • De Vrijwilligers van Brussel 1830 verbinden zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor onze dienstverlening binnen het doel waarvoor we deze hebben verzameld:
  • Voor inschrijving van evenementen: enkel voor opvolging van het evenement zelf (en nasturen publicatie over het evenement), gedurende 2 jaar
  • Voor vragen om inlichtingen, gedurende 1 jaar
  • Voor het doorsturen van beeldmateriaal, gedurende 1 jaar.

 

 • De Vrijwilligers van Brussel 1830 kunnen daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.

 

Bewaren de Vrijwilligers van Brussel 1830 mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
 • Moest er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 • Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Wanneer we persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen (bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief) wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, of wil u gebruik maken van uw recht om ‘vergeten’ te worden? Neem dan contact met privacy@be1830.be.
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die de Vrijwilligers van Brussel 1830 over u verwerken, opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

 

Cookie-beleid

 

 • De Vrijwilligers van Brussel 1830 maken geen gebruik van cookies.

 

Nog vragen of bedenkingen?