Foto's

Les Volontaires de Bruxelles 1830

De Vrijwilligers van Brussel 1830


Plechtigheid in Grez-Doiceau op 11 november 2015

Herdenking op

1 november 2015

Begraafplaats van Brussel


De dertigste verjaardag van de Compagnie

Hier vind je nog meer foto's van activiteiten waaraan wij hebben deelgenomen:Les Volontaires de Bruxelles 1830 asbl / De Vrijwilligers van Brussel 1830 vzw

Siège Social / Maatschappelijke zetel: 13, Place des Barricades / Barricadenplein 13, 1000 Brussel / Bruxelles

info@be1830.be

Avec l'aimable soutien de

Met de gewaardeerde steun van

Cocof / Ville de Bruxelles - Stad Brussel

VVGB Advocaten-Avocats